Skip to content

Samen realiseren. Scale Advies werkt met u aan een passende oplossing.

In onze projecten houden we oog voor het grotere geheel en de positieve opbrengsten voor zowel inwoners als opdrachtgevers. Scale Advies staat midden in de samenleving en is altijd op zoek naar een praktische en doeltreffende oplossing voor een vraagstuk binnen het sociaal domein.
Samen maken we zo het verschil.

Wij zijn Scale Advies

Wij ondersteunen en adviseren organisaties in de publieke sector op het gebied van projectmanagement, bedrijfsvoering, sturing, beleid en kwaliteit. Bij Scale Advies werken mensen met hart voor het sociaal domein en ons team heeft een dynamische balans tussen senior en junior adviseurs. Wij zijn ervaren en doortastende projectleiders, specialisten in bedrijfsvoering, beleidsadviseurs, managers, trainers en coaches.
Onze mensen zijn ons kapitaal en onze trots. De diversiteit aan expertise in ons team maakt ons breed inzetbaar voor het bieden van optimale ondersteuning en advisering. Scale Advies kleurt mee met elke unieke opdracht. Wij helpen organisaties hun werk nóg beter te doen, zodat zij mensen in een kwetsbare positie effectiever en efficiënter kunnen ondersteunen.
Projecten
0
Opdrachtgevers
0
jaar actief in het sociaal domein
0

In memoriam - Ilja Beudel

Tot ons grote verdriet hebben wij gehoord dat 28 maart onze geliefde zzp-collega Ilja Beudel onverwachts is overleden. Wij wensen haar naasten heel veel sterkte.

Wij werkten regelmatig samen met Ilja op opdrachten waar verbinding en/of verbetering van samenwerking versterkt moest worden. Ilja was creatief, heel prettig in de omgang, betrouwbaar en bovenal een fijn mens.

Ilja introduceerde bij ons de “Maakdagen”. Dagen waarop met elkaar ontwikkeld werd met hierbij altijd oog voor de mens die aanwezig was. Voor ons zal de term Maakdag voor altijd aan Ilja verbonden blijven.

Bedankt dat je er voor ons was Ilja!

De zoektocht naar de financiële gevolgen van de decentralisatie van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen

Regio Holland Rijnland

Vanaf 2022 wordt beschermd wonen een taak van alle gemeenten, niet alleen van centrumgemeenten. Naar aanleiding van de evaluatie van deze decentralisatie zal voor 2026 besloten worden of ook de maatschappelijke opvang gedecentraliseerd wordt naar alle gemeenten. De achterliggende visie1 is dat kunnen blijven wonen in je eigen omgeving belangrijk is voor herstel en  maatschappelijke participatieDe ondersteuning of behandeling die iemand daarbij nodig heeft, vindt zoveel mogelijk thuis plaats. Dit past bij de ontwikkeling van meer vraaggericht werken, die aansluit op de specifieke behoefte van mensen.

De gemeenten in Holland Rijnland willen dit proces versnellen door vanaf 2022 zowel beschermd wonen als de maatschappelijke opvang te decentraliseren. Tegelijkertijd constateren zij dat de budgetten in het hele sociale domein en specifiek voor de maatschappelijke opvang onder druk staan.

Wat mensen over ons zeggen

Effectiever en impactvoller werken in het sociaal domein?

Wij adviseren u graag!