Skip to content

Samen realiseren. Scale Advies werkt met u aan een passende oplossing.

In onze projecten houden we oog voor het grotere geheel en de positieve opbrengsten voor zowel inwoners als opdrachtgevers. Scale Advies staat midden in de samenleving en is altijd op zoek naar een praktische en doeltreffende oplossing voor een vraagstuk binnen het sociaal domein.
Samen maken we zo het verschil.

Wij zijn Scale Advies

Wij ondersteunen en adviseren organisaties in de publieke sector op het gebied van projectmanagement, bedrijfsvoering, sturing, beleid en kwaliteit. Bij Scale Advies werken mensen met hart voor het sociaal domein en ons team heeft een dynamische balans tussen senior en junior adviseurs. Wij zijn ervaren en doortastende projectleiders, specialisten in bedrijfsvoering, beleidsadviseurs, managers, trainers en coaches.

Onze mensen zijn ons kapitaal en onze trots. De diversiteit aan expertise in ons team maakt ons breed inzetbaar voor het bieden van optimale ondersteuning en advisering. Scale Advies kleurt mee met elke unieke opdracht. Wij helpen organisaties hun werk nóg beter te doen, zodat zij mensen in een kwetsbare positie effectiever en efficiënter kunnen ondersteunen. 

0
Projecten
0
Opdrachtgevers
0
warme connecties in ons netwerk

Het verhaal achter de cijfers: onze rol als Business Controller Jeugd

Gemeente Roermond namens regio Midden-Limburg Oost

Als intermediair tussen cijfers en de inhoud vervult Scale Advies de functie van Business Controller Jeugd voor de regio Midden-Limburg Oost. Gemeenten en zorgaanbieders begeven zich in het complexe veld van de jeugdhulp en hebben behoefte aan een heldere analyse van bijvoorbeeld zorgkosten, aantal jeugdigen dat hulp ontvangt en de effectiviteit van zorgproducten. Onze adviseur Cax Hoekzema ordent en analyseert deze data, signaleert trends en adviseert op basis daarvan de betrokken gemeenten en zorgaanbieders. 

Een effectieve veiligheidsketen voor jeugdigen: West-Brabant West doet het zo

Regio West-Brabant West

Scale Advies verzorgt het programmamanagement voor de nieuwe veiligheidsstrategie voor jeugdigen in de regio West-Brabant-West. Het programma is een verandertraject dat bestaat uit diverse projecten, ondergebracht in vijf programmalijnen (cliëntparticipatie, signalering en preventie, jeugdigen beter beschermen, borgen van veiligheid, crisis). Doel is om de jeugdbeschermingsketen in de regio efficiënter en effectiever in te richten. Scale Advies verzorgt naast het management en sturing op kosten ook de invulling van het onderdeel cliëntparticipatie.

Geïnteresseerd in al onze opdrachten en projecten?

Wat mensen over ons zeggen

Cliëntparticipatie met SDW

“Het was een fijne samenwerking met Scale Advies. Tijdens het kennismakingsgesprek spatte het enthousiasme en de creativiteit ervan af. Esther was toegankelijk en toonde oprecht interesse naar mij en SDW: hierdoor voelde het meteen vertrouwd. De gemaakt afspraken voor het organiseren van groepsgesprekken bij jongeren en ouders werden nagekomen. Esther was flexibel, toegankelijk, deskundig en bood de nodige ondersteuning.”

Ramon van Amerongen – medewerker Cliëntparticipatie

SDW

Effectiever en impactvoller werken in het sociaal domein?

Wij adviseren u graag!