Skip to content

Impact op de samenleving

Scale Advies wil bijdragen aan een gezonde, veilige en gelukkige maatschappij waarin samen centraal staat. De driehoek tussen overheid, zorgaanbieder en mens vormt altijd het uitgangspunt in onze werkwijze. Met ons diverse team kunnen wij de drie perspectieven begrijpen en vanuit daar handelen. Dit doen we onder andere door het begeleiden van verandertrajecten, financieel management en inhoudelijk beleidsadvies. Scale Advies heeft zich onder andere  gespecialiseerd in het inbedden van cliëntparticipatie in bijvoorbeeld inkoopstructuren en kwaliteitstrajecten. 

Cliëntparticipatie zorgt ervoor dat de mensen die hulp of begeleiding ontvangen meepraten over de kwaliteit en toekomst van die zorg. Kwetsbare mensen bestaan niet, maar mensen in kwetsbare situaties wel en die situaties kunnen we samen met onze opdrachtgevers verbeteren. In al onze opdrachten zetten we opdrachtgevers centraal en maken we gebruik van bestaande expertise en netwerken. Met Scale Advies haalt u een persoonlijke en betrouwbare partner in huis die met een frisse blik kijkt naar complexe vraagstukken: samen kunnen we meer!

Onze succesverhalen

Scale Advies onderscheidt zich door haar planmatige en gestructureerde aanpak die zorgt voor een realistisch overzicht van het vraagstuk en die kritische noten niet schuwt. We starten altijd met een gezamenlijke inventarisatie en analyse van de vraag en de context. We gebruiken bijvoorbeeld verdiepende interviews, quick scans, risicoscans en (kwaliteits)audits. Duurzame oplossingen bereik je volgens ons samen. Daarom stellen we na de inventarisatie samen met uw medewerkers een advies op met verbeterpunten en een plan van aanpak. 

Met ons advies heeft u dan een goed middel in handen om verbeteringen door te voeren. We begeleiden en ondersteunen u daar graag bij in een vorm die bij uw organisatie en wensen past: van sparringpartner op de achtergrond tot actieve rol van kartrekker binnen uw organisatie. Scale Advies heeft een kundig, creatief en ondernemend team dat u in alle stadia van een opdracht begeleidt. Wij zijn authentiek en oprecht en durven ook op de rem te trappen als dat moet. Graag delen wij hier enkele van onze succesverhalen. 

pexels-bintimalu-1485657
Haalbaarheidsonderzoek Centrum voor Positieve Gezondheid
blur-blurred-background-close-up-1154757
Regio Midden Limburg: Inkoop ambulante jeugdhulp 2026 en verder
pexels-matti-karstedt-11284549
Oorlog in Europa: de opvang van Oekraïnse ontheemden, statushouders en vluchtelingen
pexels-startup-stock-photos-7096
Het Crisisinterventieteam: nieuwe oplossingen in de regio West Brabant-oost
pexels-sofia-alejandra-3007355
Knelpunten onder de loep: een actieprogramma voor verbeteringen in de vrouwenopvang
pexels-any-lane-5945720
Gezond010: het akkoord. Samenwerken aan de gezondheid van Rotterdammers
pexels-scott-webb-1029599
Tijdelijke vervanging maar ook vernieuwing: interim management voor Veilig Thuis in Zeeland
pexels-eneida-nieves-803939
Norm voor Opdrachtgeverschap: een nieuwe regiovisie in Midden Limburg Oost
Project 4
Samen met jongeren en ouders naar een nieuwe inkoopstrategie in Noord-Brabant


pexels-fauxels-3184432
Sterk in de wijk: ondersteuning Sociale Wijkteams Dordrecht
Project 5
Werken met de kwaliteitsmonitor Jeugdhulp in West-Brabant-West

3
De strijd tegen de gevolgen van vechtscheidingen in Gelderland-Zuid
Project 7 - passend onderwijs
Preventieve Jeugdhulp en Passend Onderwijs in tijden van Corona in Leidschendam-Voorburg
josh-appel-NeTPASr-bmQ-unsplash
De zoektocht naar de financiële gevolgen van de decentralisatie van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen
Business-controller
‘Sterk in de basis’: Een analyse van kosten en opbrengsten van de diverse taken van het Centrum Jeugd en Gezin in Midden Limburg Oost
Project 1
Een effectieve veiligheidsketen voor jongeren: West-Brabant West doet het zo
pexels-canva-studio-3153198
Sturing voor zelforganiserende teams: een dashboard voor de Zintri Zorggroep
Project 9
Samen voor sterke en gezonde inwoners met de afdeling Welzijn gemeente Roermond
Project 6
Het verhaal achter de cijfers: onze rol als Business Controller Jeugd in Midden-Limburg Oost
4
'Voorkomen is beter dan genezen’: een Rekenkameronderzoek in Neder-Betuwe
Project 3
Succesvol afrekentraject Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnland
'Voorkomen is beter dan genezen’: een Rekenkameronderzoek in Neder-Betuwe
Project 8
Van groeien naar bloeien bij KluppluZ
pexels-rodnae-productions-6670066
Knelpunten onder de loep: een actieprogramma voor verbeteringen in de vrouwenopvang

Op zoek naar professioneel advies voor uw opdracht in het sociaal domein?

Wij helpen u graag!