Skip to content

Samen voor sterke en gezonde inwoners met de afdeling Welzijn gemeente Roermond

Voor de gemeente Roermond vervulde onze adviseur Janneke langere tijd de functie van manager van de afdeling Welzijn. Een bijzondere opdracht waarin expertise over de diverse thema’s binnen het sociaal domein samenkomen met managementskills: een functie om écht impact mee te maken. De afdeling Welzijn is een dynamische en kleurrijke afdeling met 35 werknemers: de meeste van hen zijn strategisch beleidsmedewerkers. De afdeling is verantwoordelijk voor de drie grote thema’s binnen het sociaal domen: de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet.

Daarnaast vallen de beleidsvelden sport, cultuur en vrije tijd ook onder deze afdeling. Met de verantwoordelijkheid voor de drie grote transities was er binnen de afdeling behoefte aan gezamenlijke visieontwikkeling voor de toekomst binnen het sociaal domein. Een complexe opdracht die veel uitdagingen kent zoals politieke complexiteit, financiële tekorten en een veranderende rol van de overheid en ambtenaren.
werknemers op de afdeling Welzijn
0
inwoners in de gemeente Roermond
0

De rol van Scale Advies

In haar rol als afdelingshoofd zet onze adviseur Janneke vooral in op het aanspreken en prikkelen van de expertise van de medewerkers: onze visie is dat een leidinggevende niet solistisch inhoudelijk koers zou moeten uitzetten. Janneke vertrouwt op de expertise van de medewerkers, maar stuurt ook op resultaat. Resultaat dat zichtbaar is in het dagelijks leven van mensen. Scale Advies maakt in het begin van een klus vaak gebruik van de Gouden Cirkel methodiek (Simon Sinek) om teams of organisaties te laten nadenken over het waarom van hun werk.
Deze methode heeft de afdeling geholpen om antwoord te geven op het waarom de afdeling: uiteindelijke doel is om kinderen, jongeren en volwassenen gezond, gelukkig en zelfstandig naar vermogen te laten zijn en blijven. Als lid van het MT is onze adviseur Janneke verder vooral bezig met de strategische bedrijfsvoering voor de afdeling binnen de gemeentelijke organisatie en daarnaast coacht ze medewerkers van de afdeling om zo het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Betrokken Scale adviseur

Janneke van Happen

Oud-adviseur van Scale Advies

Op zoek naar een ervaren manager voor uw team of afdeling?

Wij gaan graag met u in gesprek