Skip to content

Norm voor Opdrachtgeverschap: een nieuwe regiovisie Jeugd & Gezign in Midden Limburg Oost

Waarom de Norm voor opdrachtgeverschap?

Gemeenten werken in jeugdregio’s samen met regionale partners aan kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor inwoners die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin én die betaalbaar is, nu en in de toekomst. De norm voor opdrachtgeverschap, die voortkomt uit de voorgestelde wetswijziging, ondersteunt gemeenten om dit te bereiken, door meer nadruk op duurzame samenwerkingsafspraken en goed opdrachtgeverschap.

De belangrijkste doelstellingen van de norm zijn:

• De beschikbaarheid van de benodigde zorgfuncties borgen
• Een zorgvuldige transformatie van het zorglandschap
• Verminderde bureaucratie

Wat houdt de norm in: 8 afspraken

De norm voor opdrachtgeverschap bestaat uit 8 afspraken die een samenhangend geheel vormen voor de inrichting van de samenwerking en goed opdrachtgeverschap in een regio. Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen wij naar de Handreiking Regiovisie in het kader van de
Norm voor Opdrachtgeverschap hieronder.

 

Met de NvO maken gemeenten afspraken over samenwerking binnen de jeugdregio welke worden vastgelegd in een regiovisie, die dient te worden vastgesteld door de verschillende gemeenteraden. De afspraken in het kader van de NvO geven daarmee op langere termijn richting aan wat je als jeugdhulpregio samen doet. Een belangrijk onderdeel hiervan is ook de verbinding met bovenregionale afspraken en met het lokale beleid en de (lokale) toegang.

Daarmee is de NvO meteen een aanleiding om verschillende onderdelen van samenwerking en goed opdrachtgeverschap te bekijken en hierover het gesprek aan te gaan: waar liggen kansen om de zorg voor jeugdigen en hun gezinnen te verbeteren en hoe werken we daarvoor het beste samen?

jeugdhulpregio's
0
betrokken gemeenten
0

De rol van Scale Advies

Vanuit Scale Advies werkt Karin Hendriks aan de implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap in jeugdregio Midden-Limburg Oost. Samen met beleidsadviseurs, professionals en inwoners wordt er hard gewerkt aan een de vernieuwde regiovisie Jeugd & Gezin met een nieuwe koers voor de toekomst van de inrichting van het jeugddomein.

Duurzame samenwerkingsafspraken worden uitgewerkt aan de hand van de 8 afspraken uit de Norm voor Opdrachtgeverschap. Dit alles met het doel om de zorg voor jeugdigen en hun gezinnen in regio Midden-Limburg Oost nog verder te verbeteren.

“Karin is deskundig op de inhoud en neemt alle belanghebbenden bij een project goed mee in de stappen die gezet worden. Ze is gedegen, zorgvuldig en komt haar afspraken na. Ze maakt tevens goed gebruik van reeds opgebouwde landelijke expertise en deskundigen.”
Gemeente Nijmegen
Anouk van Nieuwehuijze

Betrokken Scale adviseurs

scaleadvies_team_karinhendriks_profiel

Karin Hendriks

Adviseur

Doelgericht, toegewijd,
onderzoekend & verenigend

Heeft u een professional nodig met uitgebreide kennis van het jeugddomein?

Wij helpen u graag!