Skip to content

Sturing voor zelforganiserende teams: een dashboard voor de Zintri Zorggroep​

Voor Zintri Zorggroep heeft Scale Advies dashboards ontwikkeld waarmee de zelforganiserende teams meer inzicht krijgen in de besteding van hun tijd en hoe ze daar als team op kunnen sturen. Het geeft inzicht in de ingezette en benodigde formatie, het verzuim en de verdeling in cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden tijd.

Met de inzichten uit deze dashboards kunnen teams het gesprek voeren hoe zij hun tijd het best kunnen inzetten voor de cliënten. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan over de planning en matching van nieuwe cliënten.  

zelforganiserende teams
0
dashboards
0

De rol van Scale Advies

Op basis van de beschikbare data en de behoeften van de teams is een ontwerp gemaakt voor een aantal dashboards. Vervolgens zijn de dashboards besproken met alle teams en geïnventariseerd wat nodig is voor een goede implementatie

 

Naar aanleiding daarvan zullen de teams worden begeleid met het gebruik van de dashboard en het verkrijgen van inzichten die sturing mogelijk maakt.  

 

“Jeroen is in staat (complexe) situaties en vraagstukken strategisch te benaderen doch pragmatisch te vertalen. Met zijn integrale kennis, kunde en procesmatige benadering is hij in staat het hoogst haalbare uit iedere situatie te halen. Jeroen heeft een brede scope: Strategie, organisatie, integrale bedrijfsvoering, finance & control en dat gecombineerd met een scherpe inhoudelijke visie op kwaliteit. Hij is in staat bedrijfsvoeringsprocessen efficiënt en effectief in dienst te stellen van de inhoud en in het belang van de klant / eindgebruiker.''
Zintri Zorggroep
Sonny de Nijs - Bestuurder Zintri Zorggroep

Betrokken Scale adviseurs

scaleadvies_team_jeroenzijlmans_profiel

Jeroen Zijlmans

Directeur

Innovatief, procesmatig,
pragmatisch & resultaatgericht

Wilt u ook graag uw teams efficiënter monitoren en sturen?

Wij helpen u graag!