Skip to content

Jeroen Zijlmans

Jeroen is eigenaar van Scale Advies en beschikt over de bijzondere combinatie van financiële en inhoudelijke kennis over thema’s als jeugdhulp, zorg en veiligheid. Jeroen past in veel verschillende functies: van programmamanager of projectleider tot business controller. Jeroen zet graag zijn tanden in complexe (financiële) vraagstukken zoals inkoopstrategieën en transformatieprocessen binnen het sociaal domein. 

Vanuit zijn eigen passie voor lastige vraagstukken neemt hij opdrachtgevers en bestuurders graag mee in zijn overwegingen en signaleert hij problemen tijdig. Dit leidt er toe dat opdrachtgevers en bestuurders zich gehoord voelen en besluiten kunnen nemen die passen bij (lokaal) beleid. Met Jeroen in je team ben je verzekerd van effectief beleid dat gericht is op goede zorg voor alle betrokken burgers.

Innovatief

Jeroen is niet bang om buiten de gebaande paden te gaan wanneer dat nodig is. Hij zoekt altijd naar manieren om processen effectiever te maken.

Procesmatig

Jeroen houdt van geordende werkprocessen, dit is volgens hem essentieel voor het aanpakken van complexe vraagstukken. Hij schept orde in chaos en strategische planningen zijn Jeroens expertise.

Pragmatisch

Gaat het niet zoals het moet, dan moet het zoals het gaat. Jeroen is een realist en niet bang om een plan om te gooien wanneer dat wenselijk is. Alles voor een goed resultaat.

Resultaat gericht

Jeroen houdt in zijn werk altijd het einddoel voor betrokken mensen voor ogen. Hij wil met zijn werk tastbare resultaten voor hen opleveren binnen het sociale domein.

“Jeroen is in staat (complexe) situaties en vraagstukken strategisch te benaderen doch pragmatisch te vertalen. Met zijn integrale kennis, kunde en procesmatige benadering is hij in staat het hoogst haalbare uit iedere situatie te halen. Jeroen heeft een brede scope: Strategie, organisatie, integrale bedrijfsvoering, finance & control en dat gecombineerd met een scherpe inhoudelijke visie op kwaliteit. Hij is in staat bedrijfsvoeringsprocessen efficiënt en effectief in dienst te stellen van de inhoud en in het belang van de klant / eindgebruiker.

Sonny de Nijs, directie Zintri Zorggroep

Mijn projecten

Het Crisisinterventieteam: nieuwe oplossingen in de regio West Brabant-oost

Regio West-Brabant Oost

De zoektocht naar de financiële gevolgen van de decentralisatie van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen

Regio Holland-Rijnland

Sturing voor zelforganiserende teams: een dashboard voor de Zintri Zorggroep

Rijen, Noord-Brabant

Een effectieve veiligheidsketen voor jeugdigen: West-Brabant West doet het zo

Regio West-Brabant-West

Werken met de kwaliteitsmonitor Jeugdhulp in West-Brabant West

Regio West-Brabant-West

Ook behoefte aan financiële expertise en sturing voor uw vraagstuk?

Jeroen adviseert u graag!