Skip to content

Lotte Martens

Als adviseur houdt Lotte zich met verschillende taken bij Scale Advies bezig. Enerzijds is ze betrokken bij projecten waarin cliëntparticipatie centraal staat, anderzijds houd ze zich bezig met beleidsmatige- en bedrijfskundige vraagstukken. Ze is erg nieuwsgierig en heeft de ambitie zich de komende jaren te ontwikkelen tot een ware professional.

Door haar grote maatschappelijke betrokkenheid haalt Lotte veel voldoening uit kansen creëren voor diegene die achterop raken. Ze krijgt daar écht energie van. Graag zet ze daarvoor haar sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen in. Daarbij legt ze verbanden, ziet ze de verschillende perspectieven en houdt bij advisering rekening met de (onbedoelde) gevolgen daarvan.

Betrokken

Lotte is erg begaan met de doelgroepen in het sociale domein. Ze vindt het dan ook belangrijk dat hun perspectief gehoord wordt. Deze verbindt ze graag aan de visie van betrokken organisaties.

Nieuwsgierig

Door haar lerende houding is Lotte altijd op zoek naar achterliggende redeneringen en extra informatie. Hierdoor kan zij zich een thema snel eigen maken.

Analyserend

Lotte is kundig in het uitvouwen van grote, complexe vraagstukken om zo tot een realistisch praktisch, uitvoerbaar advies te komen. Ook kan ze goed overweg met grote hoeveelheden cijfers en data.

Integer

In haar werk is Lotte altijd nauwkeurig en draagt ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee. Ze is betrouwbaar en je kunt op haar rekenen.

‘’Lotte heeft een zeer waardevolle bijdrage geleverd bij het opzetten van een crisisinterventieteam in de regio West Brabant Oost. Lotte gaat zorgvuldig te werk en komt afspraken na. Lotte is heel prettig in de communicatie. Zij is duidelijk, transparant en stelt zich behulpzaam op. Uit haar wijze van vragen stellen blijkt dat zij de juiste verbanden in het geheel overziet. Dit zorgt ervoor dat je met vertrouwen zaken aan Lotte uit handen kunt geven; ik zou dan ook graag in de toekomst weer met haar samenwerken.’’

Lisanne van Eck – Projectleider jeugdbescherming & jeugdstrafrecht

Gemeente Breda

Mijn projecten

Het Crisisinterventieteam: nieuwe oplossingen in de regio West Brabant-oost

Regio West-Brabant Oost

Sterk in de wijk: ondersteuning Sociale Wijkteams Dordrecht

Stichting MEEVivenz Dordrecht

Een effectieve veiligheidsketen voor jeugdigen: West-Brabant West doet het zo

Regio West-Brabant-West

Werken met de kwaliteitsmonitor Jeugdhulp in West-Brabant West

Regio West-Brabant-West

Ook behoefte aan een nieuwsgierige analist voor uw vraagstuk?

Lotte helpt u graag!