Skip to content

Esther Peeters

Esther is een zeer deskundige projectleider en beleidsadviseur met oog voor detail en de voortgang van processen. Ze weet als geen ander dat veranderprocessen pas echt effectief zijn als alle betrokkenen zich gezien en gehoord voelen. Als een invoelende collega manoeuvreert Esther zich tussen projectteamleden, bestuurders en externe partners en is ze een kei in het creëren van goodwill en commitment voor een bepaald doel.

Daarnaast is Esther een echte storyteller die bijzonder sterk is als trainer of spreker voor grote groepen waar ze mensen weet te prikkelen en motiveren. Esther heeft zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld op het gebied van cliëntparticipatie: ervaringen en wensen van cliënten staan centraal in beleid. Denk bijvoorbeeld aan jongeren en ouders die meedenken over het verbeteren van jeugdhulp.  Esther zet diverse, creatieve vormen van participatie in in haar werk.

Verbindend

Esther is een echte diplomaat en rust niet voordat iedereen aan boord is voor een project of advies. Door goed te luisteren naar ieders behoefte zorgt ze ervoor dat iedereen gezamenlijk aan het werk gaat.

Motiverend

Vanuit eigen persoonlijke ervaring en een grote dosis empathie en respect, weet Esther haar collega’s en de jongeren met wie ze spreekt het beste uit zichzelf te laten halen.

Creatief

In haar projecten en trainingen is Esther altijd op zoek naar gepaste en prikkelende werkvormen die ze vaak op maat zelf vormgeeft. Van LEGO® SERIOUS PLAY® tot Design Thinking: Esther kan het allemaal.

Netwerker

Esther heeft een neus voor nieuwe kansen en is goed in het verbinden van partijen die iets voor elkaar kunnen betekenen. Ze weet verschillende sterke punten bij elkaar te brengen om zo iets nieuws te creëren.

”Ik heb Esther ervaren als een gedreven, (pro-)actieve en zeer deskundige adviseur in het sociale domein. Ze maakt zich in korte tijd complexe materie eigen en komt op basis van de door haar verzamelde input tot een kernachtig en resultaatgericht plan. Esther is sterk op de inhoud en vraagt scherp door tot de kern van het vraagstuk. Haar prettige manier van samenwerken en haar nieuwsgierige en geïnteresseerde houding, zorgt daarbij voor gedragen producten. Daarnaast is ze flexibel en denkt in mogelijkheden. Voor complexe vraagstukken in het sociaal domein, beveel ik Esther dan ook van harte aan!”

Carina van der Beek, Teammanager Gezondheid – Gemeente Rotterdam

Mijn projecten

Gezond010: het akkoord. Samenwerken aan de gezondheid van Rotterdammers

Stad Rotterdam

Een effectieve veiligheidsketen voor jeugdigen: West-Brabant West doet het zo

Regio West-Brabant-West

Werken met de kwaliteitsmonitor Jeugdhulp in West-Brabant West

Regio West-Brabant-West

Samen met jongeren en ouders naar een nieuwe inkoopstrategie in Noord-Brabant

Gemeente Breda namens de regio’s

‘Voorkomen is beter dan genezen’: een Rekenkameronderzoek in Neder-Betuwe

Gemeente Neder-Betuwe

Van groeien naar bloeien bij KluppluZ

KluppluZ

Ook behoefte aan een innovatieve en verbindende adviseur voor uw vraagstuk?

Esther adviseert u graag!